Nomineer Tilburgers voor de Solidariteitsprijs!

In januari reiken we voor de 23ste keer de Tilburgse Solidariteitsprijs uit. De prijs is bedoeld voor een Tilburger die zich structureel inzet om solidariteit in onze samenleving concreet vorm te geven.

 

 

Dit jaar voeren we een kleine verandering in. Tot nu toe konden elk jaar Tilburgers en Tilburgse organisaties worden genomineerd. Dat gaan we voortaan om en om doen. Dit jaar gaat de prijs dus naar een persoon en volgend jaar naar een organisatie.

Solidariteitsprijs
De Solidariteitsprijs gaat om solidariteit met (groepen van) mensen in de samenleving die niet altijd in de positie zijn om zelf voor hun rechten op te komen. We maken daarbij geen onderscheid tussen de Tilburgse of mondiale samenleving. De solidariteit moet wel verder gaan dan uitsluitend liefdadigheid. De inzet moet gericht zijn op zelfredzaamheid en/of emancipatie van de betrokkenen.
            
Tilburgers nomineren
Graag nodigen wij je uit mensen te nomineren waarvan jij vindt dat zij voor de prijs in aanmerking komen. Het uitgangspunt daarbij is dat de genomineerde geen eendagsvlieg is maar zich gedurende een langere periode ingezet heeft. Het is een aanbeveling als de genomineerde niet zelf op de voorgrond treedt en uit onbaatzuchtige motieven handelt.

Genomineerde personen uit voorgaande jaren die de prijs niet hebben ontvangen, kunnen dit jaar weer een kans maken. Aarzel dus niet deze opnieuw te nomineren.

De afgelopen decennia is de prijs achtereenvolgens uitgereikt aan Pater Poels, Tilburg ZaMir, de Vuurdoop, VluchtelingenWerk Tilburg, de Fraters van Tilburg, de Derde Wereldrommelmarkt van het Mill-Hill College, Octavia Moneedi, Anneke Scholte/De Nieuwe Wind, inloopruimte De Boomgaard op ’t AZC, Moedercentrum de Ketting, Stichting Samenwerking Tilburg Nicaragua, Stichting Leergeld Tilburg, Mirjam Antonise, Riek Flipse, Maandblad SpinT, de Stichting Raakveld, het Ronde Tafelhuis en Jan & Ginneke Geboers, Hetty de Wilde, Marja Wittenbols, Willemien van Heugten en IMC Weekendschool.

De jury bestaat uit Arnoud van Leuven (voorzitter), Hagar Roijackers, Sanne Heijndijk, Paulus Oerlemans en Willemien van Heugten. Nominaties, met duidelijke toelichting en motivatie,  moeten uiterlijk woensdag 18 december per e-mail worden gestuurd naar ‘Jury Tilburgse Solidariteitsprijs’ via info@groenlinkstilburg.nl

N.B.: Je nominatie wint aan kracht met een goede toelichting en motivatie!