Tilburgse Solidariteitsprijs

Nomineer Tilburgers voor Solidariteitsprijs!

In januari reiken we voor de 22ste keer de Tilburgse Solidariteitsprijs uit. De prijs is bedoeld voor een Tilburger, of een Tilburgse organisatie, die zich structureel inzet om solidariteit in onze samenleving concreet vorm te geven. Het gaat om solidariteit met (groepen) van mensen in de samenleving die niet altijd in de positie zijn om zelf voor hun rechten op te komen. 

In januari 2019 reikt de Tilburgse afdeling van GroenLinks voor de tweeëntwintigste keer de Tilburgse Solidariteitsprijs uit. De prijs is bedoeld voor een Tilburger, of een Tilburgse organisatie, die zich structureel inzet om solidariteit in onze samenleving concreet vorm te geven. Het gaat daarbij om solidariteit met (groepen van) mensen in de samenleving die niet altijd in de positie zijn om zelf voor hun rechten op te komen. We maken daarbij geen onderscheid tussen de Tilburgse of mondiale samenleving. De solidariteit moet wel verder gaan dan uitsluitend liefdadigheid. De inzet moet gericht zijn op zelfredzaamheid en/of emancipatie van de betrokkenen.             

De winnaar wordt dit jaar bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsborrel van GroenLinks op zondag 13 januari. Aan de prijs is een klein geldbedrag, een kunstwerk en eeuwige roem verbonden. 

Graag nodigen wij je uit mensen of organisaties te nomineren waarvan je vindt dat zij voor de prijs in aanmerking komen. Het uitgangspunt daarbij is dat de genomineerde geen eendagsvlieg is maar juist gedurende een langere periode werkzaam is geweest en daarmee blijk geeft van een duurzaam karakter. Het is een aanbeveling als de genomineerde niet zelf op de voorgrond treedt en uit onbaatzuchtige motieven handelt.

Als je een organisatie voordraagt, hoeft deze niet volledig uit vrijwilligers te bestaan maar hier wel in hoofdzaak op te drijven. Genomineerden uit voorgaande jaren die de prijs niet hebben ontvangen, kunnen dit jaar weer een kans maken. Aarzel dus niet deze opnieuw te nomineren.

De afgelopen decennia is de prijs achtereenvolgens uitgereikt aan Pater Poels, Tilburg ZaMir, de Vuurdoop, VluchtelingenWerk Tilburg, de Fraters van Tilburg, de Derde Wereldrommelmarkt van het Mill-Hill College, Octavia Moneedi, Anneke Scholte/De Nieuwe Wind, inloopruimte De Boomgaard op ’t AZC, Moedercentrum de Ketting, Stichting Samenwerking Tilburg Nicaragua, Stichting Leergeld Tilburg, Mirjam Antonise, Riek Flipse, Maandblad SpinT, de Stichting Raakveld, het Ronde Tafelhuis en Jan & Ginneke Geboers, Hetty de Wilde, Marja Wittenbols en Willemien van Heugten.

De jury bestaat uit Marjo Frenk, Hagar Roijackers, Liesje Carlier, Hajar El Khala en Willemien van Heugten. Nominaties - met duidelijke toelichting en motivatie - moeten uiterlijk woensdag 19 december per e-mail worden gestuurd naar ‘Jury Tilburgse Solidariteitsprijs’ via info@groenlinkstilburg.nl

N.B.: Je  nominatie wint aan kracht met een goede toelichting en motivatie!