Oproep van de kandidatencommissie voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Raadsleden gezocht voor de GroenLinks fractie in Tilburg

GroenLinks kent in Tilburg van oudsher een actieve raadsfractie. Bovendien draagt GroenLinks in Tilburg al jaren bestuursverantwoordelijkheid, in de vorm van het leveren van een wethouder die deelneemt aan een coalitie met andere partijen. Voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zoeken we (nieuwe) raadsleden en twee burger-commissieleden. De commissieleden doen volledig mee in de fractie en in een commissie van de Gemeenteraad, maar hebben geen zetel in de Gemeenteraad. Zij hebben bijvoorbeeld minder tijd ter beschikking of gebruiken deze functie als kennismaking met het raadswerk.
We zijn op zoek naar de juiste mix van ervaring en senioriteit, enerzijds, en jong, nieuw, verfrissend talent, anderzijds. Het gaat in de eerste plaats om mensen die na de lijsttrekker zouden willen worden verkozen op een van de plaatsen 2 tot en met 12 en zo als raads- of commissieleden de beoogde fractie willen vormen. Daarnaast zoeken we mensen die als inspirerende kandidaten op de verdere plaatsen op de kieslijst willen staan.

 Mocht je zelf geen belangstelling hebben voor een plek op de kandidatenlijst, dan wordt het delen en verspreiden in je netwerk/eigen vriendenkring zeer gewaardeerd!

 • SLUITINGSDATUM VOOR AANMELDING 1 JULI 2017 

 

WAT VERWACHTEN WE VAN KANDIDATEN?

 • Dat je de taak als volksvertegenwoordiger serieus neemt
 • Dat je van onbesproken gedrag bent en integriteit hoog in het vaandel hebt;
 • Dat je teamspeler bent en binnen de fractie en met andere partijen compromissen kunt sluiten,  en dus soms zo nodig jezelf kunt wegcijferen;
 • Dat je voldoende en flexibel tijd kunt vrijmaken voor raadswerk (15 à 20 uur per week, overdag en ’s avonds) en deelneemt aan bijvoorbeeld werkbezoeken en partijactiviteiten;
 • Dat je authentiek en geloofwaardig de boodschap van GroenLinks Tilburg naar voren kunt brengen;
 • Dat je lid van GroenLinks bent of de komende maanden wordt en het lokale en landelijk partijprogramma onderschrijft;
 • Dat je vakinhoudelijke kennis, bestuurlijke en/of praktische ervaringen hebt (ofwel bereid bent om je die vlot eigen te maken) op één of meer van de onderstaande terreinen:
  o GROEN (waar onder natuur, milieu, leefbaarheid en duurzaamheid);
  o SOCIAAL (sociale zekerheid, zorg en welzijn, werkgelegenheid, armoedebeleid en samen leven);
  o VRIJZINNIG (waarbij je staat voor acceptatie, emancipatie, zelfontplooiing, creativiteit en eigenzinnigheid);
 • Ook cultuur, wonen, ruimtelijke ordening, financiën, onderwijs en veiligheid zijn belangrijke thema’s;
 • Dat je bereid bent deel te nemen aan trainingen en cursussen;
 • Dat als je plek 2 tot en met 10 ambieert, je bereid bent deel te nemen aan een teamweekend in september.
 •  

WAT LEVERT HET RAADSWERK OP?

 • Je kunt werken aan je idealen;
 • Je kunt meebeslissen, waarbij je voorbereiding de vruchten afwerpt!
 • Je leert de stad Tilburg van alle kanten kennen: fysiek, sociaal, cultureel etc.;
 • Je bouwt een divers netwerk op, buiten je eigen ‘bubble’;
 • Je kunt groeien in presenteren en debatteren;
 • Je leert wat je sterke kwaliteiten zijn en hoe je die effectief in kunt zetten;
 • Je bent onderdeel van een team, waarin je de mede-fractieleden kunt inspireren en je laten inspireren; je leert omgaan met kritiek;
 • Je leert afgewogen te oordelen, verantwoordelijkheid te nemen en te onderhandelen.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Kandidaten voor een plaats op de kieslijst kunnen zich melden tot 1 juli 2017.
Na de zomer vindt de selectie plaats door de Kandidatencommissie, bestaande uit:

Roel v Gurp (voorzitter), Hans Harbers (secretaris), Paulus Oerlemans, Floris v Laanen, en Saskia Lammers (uit de afdeling Eindhoven).

Voor nadere informatie:  Roel van Gurp op 0646252650 of rvangurp@xs4all.nl
Opgeven kandidaten bij Hans Harbers via e-mail kandidaten@groenlinkstilburg.nl Indien je in aanmerking wilt komen voor plaats 2 t/m 12, ontvangen we graag je motivatiebrief en ervaring (CV). Geef daarnaast graag twee referenties op (naam, mailadres en telefoonnummer), waarmee de kandidatencommissie contact kan opnemen om nadere informatie in te winnen. Wil je GroenLinks Tilburg ondersteunen door je kandidaat te stellen voor een niet-verkiesbare plek? dan ontvangen we graag je aanmelding waarin je je voorkeur  aangeeft voor een plek van 13 t/m..?  en een korte beschrijving van je achtergrond en motivatie. 

De kandidatencommissie beoordeelt de brieven en voert met alle kandidaten een gesprek over ambitie en integriteit (alle kandidaten dienen een integriteitsverklaring in te vullen). Voor de plaatsen 2 t/m 12 ook een gesprek over hun geschiktheid. Wellicht volgt daarna nog een tweede gespreksronde. Mocht je op een belangrijk punt een afwijkende mening hebben ten opzichte van het lokale of landelijk partijprogramma, dan spreken we daar tijdens de procedure over.
De gesprekken vinden plaats in september 2017 en worden, waar van toepassing, afgesloten met bovenstaand (verplicht) teamweekend. Je wijze van deelname tijdens dit weekend  zal invloed hebben op plaatsing en volgorde op de lijst.

Na deze gesprekken zal de kandidatencommissie aan elke kandidaat melden welke plaats hij/zij op de voorlopige lijst heeft. Hij/zij kan dan eventueel nog besluiten af te zien van kandidaatstelling. Daarna presenteert de commissie de kandidatenlijst aan het bestuur van GroenLinks Tilburg. Deze legt de lijst met motivering voor aan de Algemene Ledenvergadering die in november 2017 de definitieve lijst vaststelt.

Een raadslid of commissielid krijgt een financiële vergoeding. Bij GroenLinks kennen we een afdrachtregeling. Nadere informatie kan tijdens de procedure worden verschaft.