Raad stemt met twee GroenLinks moties in

Het was een mooie avond voor GroenLinks tijdens de raad. Maar liefst twee moties werden aangenomen, waarvan één zelfs unaniem. Met beiden moties geven we vorm aan een gezonde leefomgeving met eerlijke kansen voor elk kind in Tilburg.

Meerderheid Tilburgse raad pleit voor eerlijk en humaan kinderpardon
Kinderen mogen niet langer het slachtoffer zijn van falend beleid. Onder dat motto stemde een meerderheid maandag 10 september 2018 in met een motie die GroenLinks indiende. GroenLinks is blij dat de motie is aangenomen. “We kunnen nu snel aan de slag om in beeld te krijgen hoeveel kinderen in Tilburg kans lopen op uitzetting. De indienende partijen vinden het belangrijk dat Tilburgse gezinnen die in deze onzekere situatie zitten, weten wat hen te doen staat. Laten we kinderen de kans geven om een veilige, gelukkige toekomst op te bouwen”, aldus Carlier.

Motie “Stop gaswinning in Tilburg” unaniem aangenomen
De motie van Evelien Kostermans om plannen voor gaswinning in Tilburg een halt toe te roepen werd unaniem aangenomen door de Tilburgse raad. Het College van B&W had zich al eerder ferm uitgesproken tegen de nieuwe gaswinningsplannen, en krijgt hierbij nu steun van de volledige raad. Hiermee geven we een sterk signaal af richting het kabinet: doe het niet!