Tijd voor elektrische bussen in Tilburg

GroenLinks wil graag dat er in Tilburg zo snel mogelijk elektrische bussen gaan rijden en is daarom verheugd om te horen dat er concrete plannen zijn om dit te realiseren. Om meer duidelijkheid te krijgen over de plannen die er al liggen, stelde raadslid Bas van Weegberg vragen aan het College van B&W. 

In het Eindhovens Dagblad van 20 juli jongstleden staat een artikel genaamd ‘Wie stapt er in de toekomst nog in de bus?’. In dit artikel staat een kolom over de overgang van dieselbussen naar elektrische bussen. Arriva, het vervoersbedrijf dat ook het busverkeer in Tilburg verzorgt, geeft aan dat ze een grote ambitie hebben wat betreft duurzaamheid en schonere bussen. Daarnaast staat er dat er in Tilburg concrete plannen zijn om elektrische bussen te laten rijden.

GroenLinks wil graag dat er in Tilburg zo snel mogelijk elektrische bussen gaan rijden en is daarom verheugd om te horen dat er concrete plannen zijn om dit te realiseren. Zowel Eindhoven als Den Bosch en Breda laten zien dat dit prima mogelijk is. Ook met het oog op het nieuwe busstation is het een logisch moment om de vloot te elektrificeren.

Daarom de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de concrete plannen om in Tilburg elektrische bussen te laten rijden?

    1. Zo ja, op wat voor manier is het college betrokken bij deze plannen? Kan het college de plannen toelichten?

    2. Zo nee, is het college bereid om in overleg te treden met Arriva Brabant om zich te informeren over de plannen? Wil het college hierover schriftelijke terugkoppeling verschaffen aan de raad en op welke termijn?

  2. In hoeverre is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat er in Tilburg zo snel mogelijk elektrische bussen moeten rijden?

  3. Tot op welke hoogte ziet het college een rol voor zichzelf weggelegd om een elektrische busvloot voor elkaar te krijgen?

We zien uw antwoorden graag tegemoet. Namens de fractie van GroenLinks,
Bas van Weegberg