Tijd voor Tiny Forests in Tilburg

Natuurorganisatie IVN wil samen met gemeenten, buurtbewoners en tuineigenaren 100 Tiny Forests in Nederlandse steden realiseren. De GroenLinksfractie ziet ook kansen voor Tilburg hieraan een bijdrage te leveren. 

Een Tiny Forest is “een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan.” Er worden zo’n 600 inheemse bomen dicht op elkaar geplant op een klein stukje grond, waardoor er een snelgroeiend en biodivers bosje ontstaat. Het idee voor de aanleg van Tiny Forests is bedacht door de Japanse ecoloog Akira Miyawaki, die in de jaren 70 een methode bedacht om inheemse bossen te herstellen. Inmiddels zijn er zo’n 12 Tiny Forests in Nederland aangelegd, onder andere in Zaandam, Delft, Almere en Zwolle.

Tiny Forests hebben allerlei positieve effecten. Kinderen en buurtbewoners komen gemakkelijker in aanraking met natuur en door hen bij de aanleg en het onderhoud te betrekken, vormt het ook een manier voor de buurt om met elkaar in contact te komen. Een Tiny Forest biedt daarnaast een prettige plek in de stad voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. De bossen stimuleren de biodiversiteit en kunnen ze mogelijk bijdragen aan het tegengaan van hittestress en wateroverlast in de stad, ten gevolge van klimaatverandering. Tot slot heeft meer natuur in de buurt een positief effect op de gezondheid en luchtkwaliteit.

Tilburg is goed op weg met het klimaatadaptief inrichten van de stad, door o.a. de aanleg van groen en waterbergingsvoorzieningen in de openbare ruimte, en met stimuleringsmaatregelen voor het vergroenen van gevels, betegelde tuinen en schoolpleinen. De aanleg van Tiny Forests past hier wat de GroenLinksfractie betreft goed bij. We hebben daarom het gemeentebestuur gevraagd of het mogelijk is ook Tiny Forests is Tilburg aan te leggen. 

Het zou mooi zijn als er binnenkort ook een aantal minibosjes in Tilburg te vinden zijn!