Tilburg beter bereikbaar door meer fiets en OV

Er is een onderzoek dat aantoont dat meer investeren in de fiets en het openbaar vervoer loont. Ook voor autogebruikers! En het is goed voor het klimaat. Raadslid Bas van Weegberg vraagt het college hoe ze dit ook echt gaan doen.

Het is beter om te investeren in fiets en openbaar vervoer in plaats van de auto. Dat zorgt voor een 3 tot 4 keer betere bereikbaarheid én is goed voor het klimaat. De uitstoot van broeikasgassen neemt af tot 10% en fijnstof tot 8%. Dit blijkt uit een recent onderzoek ‘Een nieuwe kijk op bereikbaarheid’, uitgevoerd door CE Delft en Move Mobility. Meer informatie over dit onderzoek vind je hier.

Ook de bereikbaarheid van Tilburg is onderzocht. De conclusie is dat investeringen in fiets en OV leiden tot een betere bereikbaarheid, lagere gebruikskosten, meer milieuwinst, meer geluidsreductie en minder ruimtebeslag. 

Voor GroenLinks is dit onderzoek reden tot nieuwsgierigheid. Vandaar de volgende vragen aan het college:

1.    Hoe kijken jullie naar de resultaten van dit onderzoek?
2.    Wat gaat het college doen met deze resultaten?
a.    Nemen jullie het bijvoorbeeld mee in het nieuwe fietsbeleid en in de nieuwe concessie voor OV?