Scholen zijn al lang niet meer alleen bezig met wat kinderen moeten kennen en kunnen. Om goed te kunnen leren, is het belangrijk dat een kind gezond, veilig en gelukkig kan opgroeien, in een gezonde groene leefomgeving. Kortom, het gaat niet alleen om het koppie, maar om dat hele kinderleven. Daar oog voor hebben, is werken aan kansengelijkheid. Daarom pakken onze Tilburgse scholen steeds meer een sociale en verbindende rol in de wijk en daar wordt GroenLinks heel blij van. Met een flexibel, daarbij passend gebouw wordt een school veel meer dan een leer- en vindplaats. Het wordt een werkplaats en ontmoetingsplaats, met de kinderen en hun leefwereld centraal. 

Dit meerjarenplan voor de huisvesting van het onderwijs is door gemeente en schoolbesturen samen ontwikkeld. Daarbij zijn goede afwegingen gemaakt met het begrip dat niet alles in een keer kan. Samen is een prioritering gemaakt met het belang van de Tilburgse kinderen voorop, met het oog op de toekomst én hoge duurzaamheidseisen, zoals energieneutraliteit. Zo wordt aandacht voor het klimaat voor onze kinderen vanzelfsprekend. Daar kunnen wij als gemeenteraad weinig op aanmerken, lijkt mij. Ook als dat 19% meer kost dan de huidige wettelijke norm; (waarvan schoolbesturen de helft betalen) een vooruitziende blik voorkomt weer andere kosten op de lange termijn. Groen en sociaal komen mooi bij elkaar in dit plan. Vanuit GroenLinks dus een dikke duim. 

We vroegen de wethouder eerder wat er nodig is om naar aanleiding van corona de ventilatie op scholen snel op orde te krijgen. Fijn dat dat momenteel onderzocht wordt zodat we daar binnenkort stappen in kunnen zetten.

Duidelijke plannen geven rust en ruimte. Zo kunnen de scholen en alle partners eromheen samen verder bouwen aan een goede start voor elk kind en de verbinding met de wijken. Zodat de school echt een plek is waar niet alleen het leren maar het leven centraal staat, zoals het volgens GroenLinks hoort.