Update over formatieproces

De afgelopen verkiezingen hebben ons een mooie winst gebracht. Onze inzet voor een groene, sociale en tolerante stad is beloond met 6 zetels. Een ongekende winst voor GroenLinks in Tilburg. We brengen jullie dan ook graag op de hoogte over het formatieproces tot nu toe.

De winnaar van de verkiezingen was Hans Smolders. Zijn LST scoorde 10 zetels. Dit betekende dat hij het initiatief kreeg voor het verkennen van de coalitiemogelijkheden. Hij heeft Philip Eijlander gevraagd, de voormalig rector magnificus van de UvT, om de verkenning uit te voeren.

De afgelopen tijd zijn we intensief betrokken geweest bij deze verkenning. Eijlander heeft in zijn eerste gespreksronde alle partijen benaderd. Hij heeft in deze ronde ingezet op een coalitie van LST (10), D66 (9), GL (6) en CDA (4). GroenLinks heeft geen blokkade opgeworpen, maar is het gesprek aangegaan. Deze coalitie was naar ons gevoel namelijk de enige coalitie die een brug kon slaan tussen de twee signalen die de stad heeft afgegeven. Het groen-progressieve signaal (een fantastische winst voor GL en tegen de landelijke trend in een verrassende stabilisering van D66) en het signaal van de winst van de LST.

Wij hebben goede gesprekken gevoerd met de informateur, waarbij we alle ruimte kregen om onze pijnpunten op tafel te leggen. Het laatste gesprek was in aanwezigheid van Hans Smolders. Tijdens de besprekingen hebben we de inhoud en de realisatie van ons verkiezingsprogramma voorop gesteld, evenals de behoefte aan een evenwichtig groen-progressief smaldeel in de coalitie om deze inhoud ook te kunnen borgen. De door Eijlander voorgestelde coalitie bood daar kansen toe.

Op dat moment waren wij bereid een verder gesprek aan te gaan. Toen D66 vasthield aan haar eerder ingenomen standpunt, verviel de mogelijkheid voor een coalitie van LST, D66, GL en CDA en daarmee ook de kansen die wij zagen voor het slaan van een brug tussen de twee signalen uit de stad.

De informateur is toen een nieuwe ronde gestart om te kijken of een coalitie met andere partijen mogelijk was. Eijlander ging uit van een coalitie van LST (10), GL (6), VVD (6), CDA (4), PvdA (2). Ook hiervoor zijn we benaderd. Gezien de verschuiving naar rechts in samenstelling van de voorgestelde coalitie hebben we de ruimte en de tijd genomen om dit zorgvuldig te overwegen. Uiteindelijk hebben we als fractie de informateur laten weten dat wij de kans te klein vonden dat we in deze samenstelling voldoende van ons eigen groen-progressieve programma konden realiseren.

Inmiddels heeft de informateur zijn opdracht teruggegeven. Zie hierbij zijn commentaar op het verkenningsproces: http://www.omroepbrabant.nl/Media.aspx?d=2687376 Volgende week komt er een raadsdebat over het eindrapport van de informateur en over de mogelijke vervolgstappen.

Namens de Fractie van GroenLinks Tilburg,
Evelien en Mario