“ Iedereen in Tilburg moet kunnen profiteren van een comfortabele, energiezuinige woning, groen opgewekte energie en een fijne en groen ingerichte woonomgeving! ”

Mijn band met Tilburg 
Ik woon nu zo’n 20 jaar in Tilburg, ben na mijn studie gebleven omdat het een fijne stad is waar veel te beleven is. Eerst heb ik in de omgeving van de Korvel gewoond, en sinds een flink aantal jaren woon ik met veel plezier in de binnenstad. 

Hier sta ik voor 
In de ontwikkeling van Tilburg en haar wijken en dorpen staat voor mij voorop dat dit op evenwichtige en duurzame wijze plaats vindt, in samenspraak met onze inwoners. Zodat vooruitgang op sociaal, ecologisch en economisch vlak in Tilburg hand in hand gaan, elkaar niet bijten maar versterken, en van waarde zijn voor onze huidige én onze toekomstige inwoners. 

Dit wil ik bereiken in de gemeenteraad 
Ik wil me inzetten voor een zo groen mogelijke inrichting van onze stad en dorpen. Tilburg gaat in de komende periode tot 2040 flink groeien als stad, door inbreiding. Bij het realiseren van voldoende passende, betaalbare en duurzame woningen is een natuurinclusieve en klimaatadaptieve inpassing noodzakelijk. 

Ik vind het heel belangrijk dat deze stedelijke ontwikkeling hand in hand gaat met het uitbreiden en versterken van de groenstructuren. In grote delen van Tilburg Noord en West en in de Blaak is het al flink groen, maar in het gebied binnen de ringbanen bijvoorbeeld is nog een flinke slag te maken. Nu wordt er consequent groen aangelegd wanneer er werkzaamheden zijn in een straat, dat is heel goed maar het tempo moet omhoog.  

Naast het belang van een veerkrachtige natuur voor onze ecosystemen draagt het groen in en om onze  stad en dorpen enorm bij aan het welzijn van onze inwoners, aan een prettige leefbare en groene stad waar je graag bent, aan een omgeving die uitnodigt tot ontmoeten en bewegen. Ook de verdere natuurontwikkeling van onze  landschapsparken Moerenburg-Koningshoeven, Stadsbos013 en Pauwels zijn hiervoor ontzettend belangrijk. 

Tot slot vind ik het belangrijk dat we vaart maken met met de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS), waar de energiecooperaties en onze inwoners  kunnen participeren in de opwek van duurzame energie door zon en wind in de energiehubs die om onze stad gerealiseerd gaan worden. De opbrengsten hiervan dienen ten goede komen aan het landschap en onze inwoners, nadrukkelijk ook onze inwoners met een smalle beurs. 

Wetenswaardigheden 
Als het even kan ben ik graag buiten, liefst in de natuur, om te wandelen of hard te lopen. Na een drukke werkweek ben ik steevast op zaterdag of zondagochtend ben te vinden in de Oude Warande voor mijn wekelijkse hardlooprondje.