De afgelopen periode is er veel bereikt als het gaat om preventie en het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen. Kansengelijkheid begint al vóór de geboorte, door goede begeleiding bij kinderwensen (bijvoorbeeld het programma Nu Niet Zwanger, voor Tilburgers in een kwetsbare situatie) en zwangerschap (zoals VoorZorg en Stevig Ouderschap). En ook na de geboorte kunnen ouders op laagdrempelige ondersteuning rekenen als ze daar behoefte aan hebben. Denk daarbij aan ondersteuning door welzijns- en zorgprofessionals binnen het kinderopvang- of schoolgebouw. Zo hebben kinderen, ouders en leerkrachten een toegankelijk aanspreekpunt, en kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrachten hun energie en bevlogenheid optimaal blijven inzetten voor de dagelijkse begeleiding van onze kinderen. Alledaagse zorgen kunnen snel en dichtbij opgepakt worden in het gewone leven. Op die manier willen we alledaagse zorgen normaliseren in plaats van problematiseren. Aankloppen met een zorgvraag moet altijd kunnen. Zo voorkomen we dat een kleine zorg een groot probleem wordt en pas hulp geboden wordt wanneer een diagnose gesteld of een label geplakt is. De komende raadsperiode willen we deze werkvormen waar mogelijk verdiepen en uitbouwen.

De in Tilburg ontwikkelde kansencirkel is een prachtig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat kinderen en hun ouders zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen. Zo staan in gesprekken niet de problemen, maar de ontwikkeling en de kansen van het kind centraal en kunnen ouders de regie houden. In Tilburg kijken we samen om naar onze kinderen en is er één aanspreekpunt voor een gezin. Om dit extra te benadrukken willen we doorgaan met het ‘ontschotten’ van de systemen die we rond kinderen hebben opgebouwd. We hechten dan ook aan goede voor- en vroegschoolse educatie en integrale kindcentra, waar kinderen op een vloeiende overgang kunnen rekenen naar hun volgende stap.

Ondersteuning dichtbij in het dagelijks leven

 • In elke wijk zijn er plekken, groepen en activiteiten waar kinderen kunnen spelen en ouders elkaar kunnen ontmoeten, eventueel met een welzijnswerker als informeel aanspreekpunt. Scholen, kinderopvangcentra, wijkcentra, kinderboerderijen, speelnatuur en andere speelplekken worden zo levendige ontmoetingsplekken waar ouders netwerken op kunnen bouwen.
 • Ouders krijgen proactief informatie om hun kind optimaal te ondersteunen en weten waar ze terecht kunnen als ze behoefte hebben aan ondersteuning, hoe klein of groot ook.
 • We maken vernieuwende vormen van zwangerschapszorg en zorg voor ouders en baby’s in groepsverband (CenteringPregnancy en CenteringParenting) toegankelijk voor elke kersverse ouder die het ouderschap graag samen met anderen wil beleven om zo van elkaars ervaringen te kunnen leren.
 • Zorgprofessionals kunnen hun volle aandacht aan de gezinnen geven en verliezen geen onnodige tijd aan het bijhouden van administratie. We maken het in de regio mogelijk dat aanbieders als samenwerkingsverband zorg kunnen bieden om zo administratieve kosten en lasten te delen.
 • We zorgen voor een overzichtelijke jeugdzorg waar gezinnen centraal staan, niet de regels. Daarom zetten we in op de maatpact-werkwijze: doen wat echt helpt en daarbij duurzame doorbraken (tussen geldpotjes, soorten hulpverleners, organisaties, regelgeving) realiseren. Kinderen en hun ouders moeten vooral zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing.
 • Met en tussen (jeugd)zorgaanbieders gaan we een sterke samenwerking aan op basis van vertrouwen en gezamenlijke doelen. Wachtlijsten zijn onacceptabel.
 • Gezinnen krijgen hulp om hun zorg overzichtelijk te houden, zodat de deur niet platgelopen wordt door voortdurend verschillende hulpverleners. Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, werken wij volgens het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

Kinderen verdienen een veilige en gezonde omgeving

 • We streven ernaar dat geen enkel kind nog in de maatschappelijke opvang terechtkomt. We doen alles om uithuisplaatsing bij gezinnen met kinderen te voorkomen.
 • Elk kind moet veilig zijn. De taskforce Kindermishandeling heeft baanbrekend werk verricht in onze regio om breed bewustzijn te creëren. We blijven investeren in preventie en een deskundige, multidisciplinaire aanpak bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen moet weten hoe om te gaan met zorgwekkende signalen.
 • GroenLinks wil dat kinderen in Tilburg in een rookvrije omgeving kunnen opgroeien. Hiervoor willen wij een podium geven aan mooie rookvrij-initiatieven en daarbij het subsidiebeleid, vergunningenbeleid en/of huurovereenkomsten inzetten.
 • GroenLinks investeert in een even grote kans op een gezonde toekomst voor ieder kind. Tilburg wil voorloper zijn in het programma Jongeren op Gezond Gewicht. Dat begint met duurzame kinderopvang- en schoolgebouwen die voldoende geventileerd zijn en uitnodigen tot een betere levensstijl met gezonde kantines, groene schoolpleinen en genoeg watertappunten. In iedere wijk worden watertappunten gerealiseerd. Bij steeds meer onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties komen groene schoolpleinen (al 51 van de 63) en (natuur)speeltuinen. Dat blijven we als gemeente subsidiëren. Ook worden moestuinen aangeplant, zodat kinderen van jongs af aan in aanraking komen met gezond eten. Als het aan GroenLinks ligt, is het straks niet meer mogelijk in de buurt van scholen een (nieuwe) snackbar te openen.