We vinden het belangrijk dat iedereen zijn talent kan ontwikkelen en de baan kan vinden die het beste past. Maar niet iedereen heeft daarvoor dezelfde kansen. Daarom willen we mensen in omgevingen brengen waar ze meer kansen krijgen om hun talenten te verkennen en ontwikkelen. Kansengelijkheid begint in het onderwijs en de kinderopvang. Scholen en kindcentra weten wat er speelt in een buurt en krijgen van ons alle steun om met partners in de wijk zo optimaal mogelijke kansen voor kinderen te creëren. Hoewel we als gemeente maar beperkte invloed hebben, willen we een goede en betrouwbare partner van het onderwijs zijn en ons samen met hen hard maken voor kansengelijkheid. Maar daar houdt het niet op. GroenLinks vindt het belangrijk om in te zetten op mogelijkheden om je levenslang te ontwikkelen. GroenLinks kiest voor inclusief onderwijs, met stevige wortels in de samenleving.

Onderwijs in en voor de stad

  • GroenLinks wil basisonderwijs in de nabijheid en op menselijke maat. Bij stijgende inwonertallen door nieuwbouw- en inbreidingslocaties kijken we goed of bestaande scholen dit aankunnen of dat er een nieuwe schoollocatie nodig is.
  • Ook voor middelbaar onderwijs op álle niveaus zet GroenLinks in op goede voorzieningen. Vmbo, praktijkonderwijs, en bijzonder onderwijs verdienen daarbij nadrukkelijk extra aandacht. Verbindingen met het bedrijfsleven en initiatieven van particulieren om jongeren werkervarings-/opleidingsplekken te bieden worden krachtig ondersteund. Leren doe je immers niet alleen op school, maar (vooral) ook in de praktijk.
  • GroenLinks wil dat de gemeente in de aankomende periode een proactieve partner wordt van het mbo om jongeren te betrekken bij vraagstukken en zo een authentieke leerervaring te bieden, zoals BOOTS Projects van ROC Tilburg. Dergelijke ervaringen kunnen op hun beurt jongeren in het mbo meer motiveren en zo uitval voorkomen. Tilburg heeft mbo’ers hard nodig.
  • Het onderwijs kan in Tilburg een belangrijke rol spelen in de innovatie van de stad. GroenLinks wil graag meer van het soort samenwerkingen zoals de Mindlabs in Station 88, waar ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken in vernieuwende projecten en samenwerkingsvormen.
  • Tilburg University, Fontys en Avans Hogeschool zijn de afgelopen jaren in omvang gegroeid. Dat leidt tot krapte in het aanbod voor studentenhuisvesting. Om die reden wil GroenLinks in de aankomende periode het aanbod studentenhuisvesting met 10% verhogen, vooral door grootschalige voorzieningen te bouwen, die niet aan de particuliere verhuur worden overgelaten. Ook pakt de gemeente met betrokken partijen haar rol om voor internationale studenten geschikte huisvesting te vinden.
  • GroenLinks wil het onderwijs stimuleren om wetenschap meer onder de mensen te krijgen. We kennen al de Night University en de kinderuniversiteit. GroenLinks wil ook de universiteit en hogeschool in de wijk: zomerschool, buurtcolleges en maatschappelijke debatten. De gemeente kan daarbij optreden als partner in inhoudelijke thema’s en de samenwerking faciliteren.