GroenLinks staat voor een divers en tolerant Tilburg. In een open stad als Tilburg kun je zijn wie je bent.. We omarmen diversiteit in een multicultureel en kleurrijk Tilburg. Door respectvol met elkaar om te gaan en ons in de ander te verplaatsen, wonen we met elkaar in een prettige en ontspannen stad.

Verdraagzaamheid uitdragen

In de openbare ruimte komt meer uiting voor het verdraagzame karakter van onze stad. Artikel 1 van onze Grondwet krijgt daarom een prominente plek in Tilburg. De burgemeester zien wij als een potentieel boegbeeld van emancipatie, het uitdragen van diversiteit en het tegengaan van discriminatie en (seksuele) intimidatie in onze stad.

Emancipatie steunen

We handhaven de bestaande kennisinfrastructuur die in de stad aanwezig is over LHBTI-emancipatie. We ondersteunen activiteiten die diversiteit en verbinding bevorderen.

Vluchtelingen humaan opvangen

GroenLinks wil in Tilburg vluchtelingen op een humane en liefst kleinschalige manier opvangen. We dragen actief verantwoordelijkheid door vluchtelingen onderdak te bieden, statushouders te huisvesten en te laten integreren in de stad en bed-bad-brood aan te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarbij houden we oog voor kwetsbare groepen, zoals alleenstaande minderjarige en LHBTI-vluchtelingen.