In de vragen aan het college stelt Liesje de volgende vragen: Op welke termijn kan dit? Welke acties gaat de gemeente ondernemen? Welke middelen zijn beschikbaar? En hoe zorgen we dat de provincie, die de organisatie van opvang moet coördineren, de boel niet vertraagt? 

Vandaag biedt gemeente Tilburg zich in ieder geval al aan. Waar en wanneer opvang komt, is nog niet te zeggen. Maar Tilburg houdt rekening met verschillende scenario's. 

Waarom vragen we dit?
Nu de Taliban de macht heeft gegrepen in Afghanistan raken de beelden van de ontstane crisissituatie ons dagelijks. De basisrechten van Afghanen zijn in gevaar. Daarom slaan veel Afghanen op de vlucht. Maar ook de leefbaarheid in de Nederlandse Asielzoekerscentra staat al een tijd onder druk. De AZC's zitten vol en de asielaanvragen liepen al een tijd op, zelfs vóór de problemen in Afghanistan. (We vroegen hier in oktober al aandacht voor.) Het kabinet roept provincies en gemeenten nu op om snel meer opvangplekken te creëren. GroenLinks wil snel actie.

Waar staat GroenLinks voor?
GroenLinks staat voor internationale solidariteit. Toen in 2015 erg veel mensen uit Syrië vluchtten heeft Tilburg laten zien dat we een gastvrije gemeente zijn. Er is toen niet alleen snel noodopvang geregeld. Gemeente, maatschappelijke partners en inwoners zorgden samen dat deze nieuwe inwoners zo snel en goed mogelijk hun leven konden oppakken in Tilburg. Wij willen een zachte landing en een goede start voor vluchtelingen.