De regiemogelijkheden vanuit de gemeente hierop zijn beperkt, en dat wringt. Het monopolie van commercieel warmteleverancier Ennatuurlijk gaat moeizaam samen met het maatschappelijk belang om huizen te voorzien van duurzame, eerlijke, betaalbare en toekomstbestendige warmte. Dit kwam onlangs weer haarscherp tot uiting in de commotie rondom de fors verhoogde warmtetarieven en de gewonnen rechtszaak over te hoge aansluitbijdragen. 

We vroegen Ennatuurlijk onlangs in een bijeenkomst met de raad om een transparante en begrijpelijke onderbouwing van de verhoogde warmtetarieven en om genoegen te nemen met minder hoge winstmarges. Helaas bleef het bij een vrij algemeen verhaal dat het vertrouwen, in ieder geval wat GroenLinks betreft vooralsnog niet heeft verbeterd voor de toekomst. 

De perspectieven hierop vanuit de raad zijn verschillend, maar deze unanieme motie laat zien dat we eensgezind zijn in de oproep dat de afspraken met Ennatuurlijk voor uitbreiding van het warmtenet in de volgende raadsperiode tegen het licht gehouden moeten worden, met een onafhankelijk onderzoek.Tot die tijd willen we dat er zeer terughoudend wordt omgegaan met het aansluiten van nieuwe woningen op het warmtenet.