De voorbije jaren is de gemeente Tilburg een koers ingeslagen die uit gaat van vertrouwen, maatwerk en het bieden van perspectief waarin we de Tilburger centraal stellen. En zijn daarmee onder andere al meerdere pilots gestart (samenwonen, bijverdienen, ontwikkelpremies) of hebben regels versoepeld. Deze aanpak verdient navolging.  

De gemeenten Rotterdam en Arnhem hebben aangekondigd vooruit te willen lopen op de naderende wetswijziging. Vanaf 1 juni wordt de leeftijdsgrens verhoogd naar 27 jaar in de gemeente Arnhem, Rotterdam volgt een maand later met het aanpassen van de kostendelersnorm. De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, ONS roepen het gemeentebestuur op om ook in Tilburg snel de kostendelersnorm te versoepelen. Lees onze vragen hieronder.

Wat is de kostendelersnorm in de bijstand?
De kostendelersnorm betekent dat als iemand samenwoont met meer volwassenen, de gemeente de bijstandsuitkering daarop aanpast. Hoe meer volwassen personen in een huis wonen, hoe lager de uitkering. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. De reden voor de kostendelersnorm is dat er lagere woonkosten zijn wanneer er meer personen in de woning wonen. Deze kosten kunnen dan namelijk gedeeld worden. 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Hoe kijkt het college tegen de voorgenomen wetswijziging die in gaat per 1 januari 2023?
  2. Welke voorbereidingen treft u al om dit door te voeren (beleidsmatig, uitvoerend)?
  3. Voor hoeveel Tilburgse gezinnen (/bijstandsgerechtigden) betekent dit een verbetering van hun inkomenspositie en daarmee bestaanszekerheid?
  4. Is het college bereid om, net als in Rotterdam en Arnhem, al vooruit te lopen op de naderende aanpassing van de wet en de kostendelersnorm te versoepelen?
  5. Per wanneer wilt u dit doorvoeren?