“ Iedereen in Tilburg moet zichzelf kunnen zijn en mee kunnen doen. We pakken discriminatie en uitsluiting aan en investeren in gelijke kansen en toegankelijke voorzieningen. ”

Mijn band met Tilburg
Meer dan 10 jaar geleden ben ik naar Tilburg verhuisd vanuit Limburg. Met veel plezier ben ik hier na mijn studie blijven wonen, eerst in de Bomenbuurt en nu in de binnenstad. Tilburg is voor mij een levendige, creatieve en ondernemende plek waar altijd iets nieuws te beleven valt. Tilburgers zijn daarbij rauw en toegankelijk met veel onderlinge solidariteit en betrokkenheid bij de stad.

Hier sta ik voor
Eerlijk delen, gelijke kansen en een vrije, open en inclusieve samenleving. Iedereen in Tilburg moet de kansen hebben om mee te kunnen doen en een fijn leven te kunnen opbouwen. Waarbij iedereen zich vrij en gelukkig kan voelen en niet uitgesloten wordt. Toegang heeft tot betaalbare huisvesting, onderwijs en kinderopvang, zinvol werk en opleidingskansen en een groene en gezonde leefomgeving.  En waarbij we investeren in een ontspanning samenleving met ontmoeting en dialoog door inspirerende kunst en cultuur en kleurrijke evenementen.

Dit wil ik bereiken in de gemeenteraad
Iedereen moet mee kunnen doen en toegang hebben tot werk, opleidingskansen of een zinvolle daginvulling. Dat betekent dat we de bijstandsaanpak die uitgaat van vertrouwen, keuzevrijheid en maatwerk doorzetten en de mogelijkheden om bij te verdienen en te ondernemen verruimen. Dat we investeren in scholing- en ontwikkelpremies en begeleiding voor alle Tilburgers om zich makkelijk en gratis te laten om- of bijscholen naar sectoren met veel toekomstperspectief. Daarnaast moeten we Tilburgers die vrijwillig zich inzetten voor de stad of mantelzorg verlenen beter ondersteunen en ontzorgen.

We gaan de komende jaren nog meer werk maken van een Tilburg waar inclusie, acceptatie en veiligheid voorop staat en de norm wordt. Daarvoor moeten we een veilige en vrije cultuur op Tilburgse scholen en kennisinstellingen bevorderen door gastlessen en projecten over diversiteit, inclusie en omgangsvormen. Meer ruimte en plek geven aan kunst en cultuur en evenementen die Tiburgers met elkaar verbindt. Maar ook steviger handhavend optreden bij werkgevers, sportclubs en horeca-instellingen wanneer er discriminatie plaatsvindt.

Wetenswaardigheden
In mijn vrije tijd ga ik graag naar de film, het theater of een avond uit eten en stappen. Daarnaast wandel en fiets ik graag in de vele natuurgebieden die om Tilburg liggen. Voor de sportieve afwisseling ben ik te vinden in de sportschool of het zwembad.