Het blijft hierbij van belang om er voor te zorgen dat inwoners niet massaal samen komen op specifieke plekken en dat men gepaste afstand blijft houden bij het verblijf in de buitenruimte. Hierdoor moeten we kijken wat we kunnen doen als gemeente om er voor te zorgen dat Tilburgers zich spreiden en op gepaste afstand van elkaar verblijven in de vele buitenruimtes die we in de stad hebben. Daarbij moeten we bekijken of we maatregelen kunnen inzetten die er voor zorgen dat iedereen van die buitenruimte kan blijven genieten. 

In andere grote gemeenten wordt onder andere geëxperimenteerd met het aanbrengen van markeringslijnen in binnensteden of het aanbrengen van cirkels in stadsparken om zodoende aandacht te vragen om op gepaste afstand van elkaar te verblijven. Dit hebben onder andere ook de gemeenten Utrecht en Rotterdam gedaan. De gemeente Den Bosch maakt vandaag kenbaar om parkeergarages en transferia ‘op slot’ te zetten wanneer het te druk is.

De GroenLinks fractie vindt dat we meer moeten doen aan ‘crowd control’. Zodoende kunnen we zorgen dat de komende weken en maanden Tilburgers en bezoekers kunnen blijven genieten van een bezoek aan ons kernwinkelgebied en binnenstad, de wijkwinkelcentra, de terrassen als ook de stadsparken. Hiervoor zou het college moeten kijken naar een pakket aan slimme en creatieve maatregelen om de gezondheid en veiligheid te kunnen waarborgen.

Dit was reden genoeg voor Dwayne Heuvelmans om de volgende schriftelijke vragen in te dienen bij het college:
 

 1. Wat doet de gemeente al om Tilburgers meer te spreiden (in tijden en plekken) over de binnenstad en het kernwinkelgebied, de wijkwinkelcentra als ook de stadsparken?
   
 2. Wat heeft het college geleerd van de ingezette maatregelen voorgaande zomer om bezoekers meer te spreiden in de Tilburgse binnenstad en het kernwinkelgebied? Welke maatregelen bent u voornemens om de komende tijd in te zetten?
   
 3. Hoe communiceren we richting Tilburgers en bezoekers over de maatregelen die er al zijn dan wel die nog ingezet worden?
   
 4. Hoe kijkt het college tegen het aanbrengen van markeringslijnen dan wel andere manieren in bijvoorbeeld de Heuvelstraat en andere drukke winkelstraten om te zorgen dat passanten op gepaste afstand van elkaar kunnen winkelen en wandelen?
   
 5. Hoe kijkt het college tegen (digitale) crowd control meters dan wel interactieve kaarten om inzichtelijk te maken op welke plekken en hotspots in de stad het druk is?
   
 6. Welke mogelijkheden ziet het college om Tilburgers meer te spreiden over de stadsparken die we hebben zodat er geen enorme drukte kan ontstaan in een van de parken zoals we de laatste weken al meermaals hebben meegemaakt?
   
 7. Hoe kijkt het college tegen het aanbrengen van cirkels in de (populaire) stadsparken en bijvoorbeeld ook het Spoorpark om bezoekers op gepaste afstand te laten genieten van de parken?