Deze maand maakte wethouder Esmah Lahlah bekend dat zij de lokale Tilburgse politiek gaat verlaten om verschil te gaan maken in de landelijke politiek. Esmah is voorgedragen op plek 2 van de GroenLinks-PvdA kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarmee stopt zij, zodra zij gekozen wordt als kamerlid, met het wethouderschap in Tilburg. Een gemis voor Tilburg, maar een mooie kans om de door haar ingezette ‘beweging van vertrouwen’ ook landelijk vorm te geven.  

De fractie van GroenLinks Tilburg draagt vol trots Evelien Kostermans voor als nieuwe wethouder. Evelien is op dit moment fractievoorzitter en was actief betrokken bij de coalitieonderhandelingen en totstandkoming van akkoord ‘Meer voor elkaar’. Met dit akkoord zet Tilburg grote stappen richting een groene en sociale stad. 

Evelien Kostermans: “Ik voel een grote verantwoordelijkheid om de afspraken uit ons mooie Akkoord ‘Meer voor Elkaar’ verder te brengen. Als geen ander weet ik wat er bij de onderhandelingen is afgesproken. Ik kijk ernaar uit om dit vanuit een nieuwe rol verder vorm te mogen geven."

Esmah Lahlah: “Evelien is voor mij de logische opvolger in het college. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ze volmondig "ja" heeft gezegd tegen deze uitdaging. Evelien is niet alleen inhoudelijk steengoed, maar ook een vriendelijk, loyaal en betrokken persoon. Bovendien belichaamt ze al vele jaren de kernwaarden van onze partij: het bieden van perspectief voor onze inwoners en het bevorderen van een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van onze wijken en dorpen. Met groot vertrouwen en een gerust hart draag ik dan ook mijn taken over aan Evelien.”

Joery Martens, afdelingsvoorzitter GroenLinks Regio Tilburg: “We zijn ontzettend blij met de keuze van de fractie om Evelien voor te dragen. Met Evelien kiest de fractie voor een inhoudelijk sterke kandidaat met veel ervaring in de Tilburgse politiek. Evelien onderhandelde bovendien over het huidige coalitieakkoord waarmee we mooie stappen zetten richting een sociale, groene en gelukkige gemeente. We kijken als afdelingsbestuur vol vertrouwen uit naar haar invulling van het wethouderschap”

Evelien wordt later dit jaar geïnstalleerd. Naast Evelien is Rik Grashoff wethouder namens GroenLinks in Tilburg. Huidig fractielid Rene Spieringhs zal de rol van fractievoorzitter op zich nemen, huidig commissielid Ron Cremers zal worden beëdigd tot raadslid.