GroenLinks betreurt annulering theaterfestival LunaLunaLuna

In het Brabants Dagblad van 13 juli 2018 was te lezen dat het geplande minifestival LunaLunaLuna niet door kan gaan vanwege wet- en regelgeving die door de NVWA wordt gehandhaafd, ondanks de kunstinstallaties op vele andere evenementen in binnen- en buitenland zonder enige problemen te zien zijn. GroenLinks betreurt deze gang van zaken enorm en stelde daarom hierover vragen aan het College van Bestuur.

In het Brabants Dagblad van 13 juli 2018 valt te lezen dat het geplande minifestival LunaLunaLuna niet door kan gaan vanwege wet- en regelgeving die door de NVWA wordt gehandhaafd[1]. De organisatie LunaLunaLuna stelt zelf op hun website dat zij in een te laat stadium kennis heeft genomen van deze wet- en regelgeving[2]. De kunstinstallaties, die op vele andere evenementen in binnen- en buitenland zonder enige problemen te zien zijn, dienen aan strengere eisen te voldoen.

GroenLinks betreurt deze gang van zaken enorm. Het toevoegen van nieuwe elementen aan de Tilburgse kermis, zoals uitingen van kunst en cultuur, is een waardevolle toevoeging voor het grootste en meest beeldbepalende evenement van onze stad. 

Dit is een gemiste kans voor de gemeente Tilburg met zowel de organisatie LunaLunaLuna als bezoekers van de Tilburgse kermis als gedupeerden. GroenLinks hoopt dat dit soort situaties in de toekomst niet meer voor hoeven te komen en heeft daarom de volgende vragen ter opheldering aan het Tilburgse college:

1. Deelt het college de mening van GroenLinks dat het uitermate betreurenswaardig is dat de première van LunaLunaLuna niet tijdens de Tilburgse kermis plaats zal vinden?

2. Is het college van mening dat het in de voorbereiding voor het plaatsen van dit theaterfestival binnen het programma van de Tilburgse Kermis nalatig dan wel onvoldoende voorbereid is geweest door de organisatie LunaLunaLuna zo laat te informeren? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college duiding geven hoe deze betreurenswaardige situatie heeft kunnen ontstaan? Heeft dit bijvoorbeeld te maken met onvoldoende kennis over de regelgeving die met het programmeren van dit soort festivals nagelopen dient te worden? Of is er sprake geweest van onzorgvuldige communicatie?

4. Had dit theaterfestival wel doorgang kunnen vinden, wanneer voor een andere opzet dan wel locatie was gekozen? Zo ja, waarom is daar dan niet voor gekozen?

5. Welke maatregelen neemt het college om ervoor te zorgen dat dit soort betreurenswaardige situaties in de toekomst niet meer zullen voorkomen en dat het plaatsvinden van dergelijke culturele initiatieven in de gemeente Tilburg daadwerkelijk wordt gefaciliteerd?

6. Is de gemeente Tilburg van plan om met de organisatie in gesprek te gaan en hen nog een passend alternatief in dit jaar aan te bieden, zodat het theaterfestival in Tilburg geëxposeerd kan worden en de financiële schade zo veel mogelijk beperkt kan worden?

Namens de GroenLinks fractie,
Sanne Heijndijk en Dwayne Heuvelmans