Onlangs hebben de gemeenten Amsterdam en Arnhem aangekondigd de grens voor het ontvangen van giften in de bijstand te verruimen van €1200 naar €1800 per jaar. Dit bedrag wordt niet in mindering gebracht op de uitkering. Het ontvangen van een gift zou er niet toe moeten leiden dat er stress of zorgen worden ervaren. De gemeenten Amsterdam en Arnhem willen de Participatiewet op een zo sociaal mogelijke manier uitvoeren.

Omdat de kosten voor boodschappen en energie gestegen zijn, lukt het steeds meer Tilburgse huishoudens niet meer de rekeningen te kunnen betalen. We vinden het belangrijk dat er een armoede- en bijstandsbeleid is waarbij er meer vertrouwen is, met minder complexe regels. Sociaal beleid, waarin het essentieel is dat Tilburgers perspectief hebben om rond te kunnen komen.

GroenLinks en PvdA Tilburg vragen het college het goede voorbeeld van Amsterdam en Arnhem te volgen en het giftenbeleid in de bijstand te verruimen. We stelden de volgende vragen:

  1. Hoe kijkt het college naar de verruiming van regels binnen de bijstand van de gemeenten Amsterdam en Arnhem waardoor bijstandsgerechtigden meer giften mogen ontvangen?
  2. Is het college bereid om de grens voor het ontvangen van giften voor bijstandsgerechtigden in Tilburg te verhogen van €1200 naar €1800 per jaar? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?
  3. Op welke manieren wilt u een mogelijke verruiming van de regels communiceren naar Tilburgers met een bijstandsuitkering?

Namens het college gaf wethouder Esmah Lahlah aan in gesprek te gaan met de gemeenten Amsterdam en Arnhem die het beleid al hebben verruimd. Het college is ook bereid om het giftenbeleid in de Tilburgse bijstand te verruimen van €1200 naar €1800 per jaar.