In die wijk is de gemeente in 2020 vanuit de PACT gestart met de ‘Dubbel Duurzaam’-aanpak. De huidige ontwikkelpunten van de wijk worden aangepakt samen met de verduurzamingsopgave en de aanpak van de openbare ruimte. De ‘Dubbel Duurzaam’-wijkaanpak gaat uit van het principe ‘nu we er toch zijn’, wat betekent dat er gewerkt wordt aan fysieke verduurzamingsmaatregelen en er tegelijkertijd achter de voordeur gesprekken plaatsvinden om mensen te helpen met sociale problematiek.

Er ontbrak nog een soortgelijke aanpak voor goedkope koopwoningen. In 2021 is daarom een subsidieaanvraag gedaan bij het Volkshuisvestingsfonds. Die subsidie is door het Rijk goedgekeurd, wat 12 miljoen euro betekende voor de verduurzaming van goedkope koopwoningen in de Kleuren- en Kruidenbuurt. Zelf draagt de gemeente 5,6 miljoen euro bij. Het raadsvoorstel dat nu voorlag ging over de financiering van de eerste 101 van in totaal 895 woningen.

Wandelbos Noord is een PACT-wijk waar de bewoners veel minder perspectief hebben dan elders in de stad. Minder kansen op de arbeidsmarkt, meer schulden, minder gezond en minder gelukkig. Woningeigenaren kunnen onmogelijk zelfstandig meedoen aan de energietransitie. Meer dan een derde van de bewoners leeft in armoede, men heeft een veel hogere energiequote – deel van het inkomen dat besteed wordt aan energiekosten – dan gemiddeld en op eigenlijk alle indicatoren van leefbaarheid blijft de wijk ver achter. Het is dus goed als de gemeente een handje helpt en daarom kon het voorstel dan ook op steun van GroenLinks én een raadsmeerderheid rekenen.