De GroenLinks-fractie is benieuwd in hoeverre dit ook in Tilburg speelt en wat mogelijke drempels voor studenten zijn en of ze kunnen worden weggenomen. Daarom stelde ons raadslid Nicky van Wanrooij schriftelijke vragen aan het college hierover, waarop nu antwoord is.

Ook in Tilburg blijken onderwijsinstellingen signalen te hebben afgegeven over de verslechterde mentale gezondheid van studenten. Vanuit de onderwijsinstellingen wordt hierin zelf de lead genomen en wordt dit probleem extra onder de aandacht gebracht en opgepakt. De gemeente houdt wel vinger aan de pols en heeft in de coronatijd initiatieven ter monitoring en bevordering van het welzijn van de studenten actief ondersteund.

Op andere plekken wordt er nu na de coronatijd bijvoorbeeld gewerkt met studentenadviseurs, die studenten bellen en vragen wat ze voor hen kunnen betekenen. Inzet hiervan zou ook in Tilburg een mogelijkheid kunnen zijn.

Ben jij zelf student in Tilburg en wil je iets kwijt over (jouw) mentale gezondheid en mogelijke oplossingen zoals studentenadviseurs? Mail Nicky gerust.

Schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met het artikel van Parool over signalen van onderwijsinstellingen dat studenten na corona moeite hebben de weg terug te vinden naar de schoolbanken? Grote zorgen om wegblijvende studenten na corona: ‘Ze zijn de verbinding met elkaar en hun studie verloren’ (parool.nl)

2. Wat is het standpunt van het college over afstandsonderwijs in tijden van corona en de omslag nu naar fysiek onderwijs?

3. Heeft het college ook soortgelijke signalen ontvangen van onderwijsinstellingen in Tilburg, van onze mbo's, hogescholen en/of universiteiten? Zo ja, hoe wijdverbreid waren deze signalen en hoe is hierop gehandeld?

4. Hoe denkt het college over de mogelijke inzet van studentenadviseurs, om studenten op te bellen, te vragen hoe het gaat en aan te horen of en waar mogelijke drempels liggen?

5. In hoeverre deelt het college de analyses van de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik van Studenten in het hoger onderwijs van het RIVM, Trimbos en de GGD'en? Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, Deelrapport II Middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs (rivm.nl)

6. In welke mate komt het landelijk beeld van 97 procent van de studenten dat kampt met stress door studie, van wie de helft in erge mate, overeen met het beeld van onze regio?

7. Wat doen we specifiek in Tilburg om stress door studie, met mogelijk uitval tot gevolg, te voorkomen?

8. Is die aanpak op dit moment voldoende of is het college bereid om meer te doen voor het welzijn van studenten gegeven de meest actuele cijfers?