Ook is het Tilburgse college bereid om te kijken binnen deze inventarisatie of het mogelijk is om extra ervaringsplekken binnen de organisatie van de gemeente Tilburg. Ook binnen de inkoop is ervaringsdeskundigheid een thema geweest en ook in de uitvoering van taken is ervaringsdeskundigheid een thema.

Adviesrapport Sociale Raad Tilburg ‘Ervaringskennis’
Tijdens de raadsvergadering van 1 juni 2023 heeft de Sociale Raad Tilburg de brochure ‘Ervaringskennis’ aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad aangeboden. Ervaringsdeskundigheid, meedoen en burgerparticipatie zijn al langere tijd rode draden in het werk van de Sociale Raad Tilburg. Ervaringskennis voegt iets wezenlijks toe aan het denken en brengt iets nieuws naast ervaringsdeskundigheid. Met de aangeboden brochure wil de Sociale Raad Tilburg ook een bijdrage leveren aan het gesprek over en de verdere ontwikkeling van ervaringskennis.

Lees de vragen en antwoorden hier:

Vragen Ervaringsdeskundigheid binnen de gemeente Tilburg versterken

Antwoorden vragen Ervaringsdeskundigheid binnen de gemeente versterken