Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2024 diende ons raadslid Arne Kramer een motie in over betaalbare atelierruimtes voor onze makers, samen met D66. Het college heeft de motie overgenomen en komt dit najaar met een plan om snel meer betaalbare atelier- en oefenruimtes te creëren in Tilburg én dit structureel mee te nemen in onze verdere stedelijke ontwikkeling. We kijken er naar uit en zullen dit thema de komende jaren op de agenda houden!