Dat dat tot goede resultaten kan leiden laat het project Spinderwind goed zien. Mee kunnen doen en mee kunnen delen is ontzettend belangrijk voor het draagvlak onder onze inwoners . 

In de raadsvergadering van 7 februari hebben we daarom een voorstel gedaan om te borgen dat deelnemen niet alleen voor de happy few mogelijk wordt. Maar ook voor mensen die wel mee willen doen, maar dat vanwege een smalle beurs niet kunnen.

Het zonnepanelenproject op het talud aan de Kempenbaan van Energiefabriek013 laat straks zien hoe dat wel kan. Inwoners met weinig te besteden kunnen worden aangedragen door maatschappelijke organisaties om ook een aandeel te krijgen in de opwek van zonne-energie. Die opgewekte zonne-energie wordt straks direct verrekend met hun energierekening, waardoor deze mensen ook kunnen profiteren van duurzame energie zonder dat ze gekort worden op hun toeslagen, of niet mee kunnen doen vanwege schulden. GroenLinks vindt het belangrijk dat dit  bij de uitwerking van de energiehubs rond de stad, waarbij we grootschalig duurzame energie gaan opwekken door zon en wind, ook mogelijk wordt.

Het voorstel hiervoor is met een meerderheid van de raad aangenomen.