In de raadsbrief van 3 december 2019 meldt het college dat ze ook in gesprek is met de provincie over een derde ontsluiting van bedrijventerrein Kraaiven, welke dan langs de westelijke rand van het MOB-complex zou gaan lopen. In de begroting van 2021 hebben we als raad het krediet voor deze ontsluiting goedgekeurd (nieuw beleid 110). Het college heeft vervolgens op 24 november 2020 uit een aantal varianten gekozen voor de realisatie van de ontsluiting.

Uit gesprekken met stakeholders begrijpen we dat deze beoogde ontsluiting echter deels door het MOB-complex loopt waardoor een deel dat momenteel bij het evenemententerrein hoort in de toekomst wordt afgesneden.

Samen met D66 en PvdA stelden wij de volgende vragen; 

 1. Ziet het college het MOB-complex nog steeds als een mogelijke locatie om evenementen op te laten plaatsvinden?
   
 2. Klopt het dat de derde ontsluiting van het bedrijventerrein Kraaiven deels over het MOB-complex loopt, waarmee een deel waar nu bijvoorbeeld een deel van het Draaimolen festivalterrein is gesitueerd zal worden afgesneden?​​​​​
  a. Indien ja bij vraag 2: is het college het met de ondergetekenden eens dat een dergelijke weg door het MOB-complex afbreuk doet aan de mogelijkheden om het terrein als evenemententerrein te exploiteren? Hoe denkt het college die ambitie uit het bestuursakkoord, cultuurplan en evenementenbeleid nu te gaan realiseren?
  b. Indien nee bij vraag 2: kan het college uitleggen hoe de ontsluitingsweg dan wel gaat lopen en verwacht zij dat dit impact gaat hebben op de mogelijkheden om het terrein als evenemententerrein te exploiteren?
   
 3. Wat is de impact van de ontsluitingsweg op de ecologische en natuurwaarden van het MOB-complex?
   
 4. Kan het college aangeven hoe de procedure rond de besluitvorming over de derde ontsluiting en de eventuele aankoop en exploitatie van het MOB-terrein er uit zal zien? 
   
 5. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is wat betreft de eventuele overname en exploitatie van het MOB-complex? Wanneer worden de raad, de stad en stakeholders betrokken?