Sinds 2020 moedigt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gemeenten ‘uit maatschappelijke noodzaak’ aan te onderzoeken hoe erfgoed kan bijdragen aan verduurzaming. In het Akkoord ‘Meer voor elkaar; hebben we ook afgesproken dat we met woningeigenaren, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en ondernemers de mouwen opstropen om te voldoen aan de gemaakte klimaatafspraken. Tilburg omarmen bovendien duurzame energie: Omroep Tilburg berichtte onlangs dat er in 2022 flink meer zonnepanelen op de daken lagen dan het jaar ervoor.

Als GroenLinks vinden we het belangrijk dat geen enkele inwoner tegen beperkingen aanloopt bij het toepassen van verduurzamingsmaatregelen aan z’n pand. Eigenaren van beschermd erfgoed zouden ook hun bijdrage moeten kunnen leveren voor wat betreft verduurzaming van hun gebouwen én maatregelen moeten kunnen treffen om hun energierekening te verminderen. De gemeente kan mogelijk maatregelen ondersteunen om energie te besparen, zoals het isoleren van gebouwen en het inzetten van zuinige installaties. Bij historische gebouwen (in het bijzonder bij monumenten) is het wel belangrijk dat dit op een voor erfgoed passende manier gebeurt. Het college gaat naar aanleiding van de motie kijken naar de eventuele toegevoegde waarde van een monumentencoach.