Waarom GroenLinks Reeshof Verzet niet steunt

Martin de Wolf, commissielid voor GroenLinks Tilburg, legt uit waarom onze fractie Reeshof Verzet niet kan steunen. 

In september 2016 berichtten we over de deal was gesloten tussen Stichting Reeshofwarmte en warmteleverancier Ennatuurlijk. Reeshofwarmte had Ennatuurlijk voor de rechter gedaagd over de hoogte van de aansluitbijdrage voor gebruikers van het warmtenet, vooral in de Reeshof. Beide partijen sloten in september 2016, mede naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van GroenLinks, een deal waarin zij overeenkwamen om de vaste kosten voor warmte van het warmtenet in de Reeshof in drie 3 jaar tijd, af te bouwen tot nul euro. GroenLinks zag dit als een doorbraak in een langslepend dossier, waarmee ruimte ontstond om energie in te zetten op verduurzaming van het warmtenet.

Inmiddels wil een nieuwe bewonersgroep de gerechtelijke procedure tegen Ennatuurlijk alsnog hervatten: Reeshof Verzet. Hiervoor heeft Reeshof Verzet de gemeente gevraagd om dit proces financieel te ondersteunen.

In de commissievergaderingen van 27 maart en 29 mei jl. heeft de raad zich gebogen over het verzoek van Reeshof Verzet. Dat leidde tot een initiatiefvoorstel van D66, waarin ze het College verzoekt om Reeshof Verzet met € 28.000,- te ondersteunen in hun rechtszaak tegen Ennatuurlijk inzake de rechtmatigheid van de periodieke aansluitbijdrage. Dit initiatiefvoorstel kreeg brede steun in de raadscommissie.

GroenLinks wil op de eerste plaats Reeshof Verzet feliciteren met de steun die ze heeft gekregen van een groot aantal partijen in deze raad, om de rechtmatigheid van de periodieke aansluitbijdrage aan een rechter voor te leggen. Als mensen vinden dat ze onrechtmatigheid behandeld zijn, dan is het goed dat er rechters zijn die daar een uitspraak over kunnen doen. Desalniettemin heeft GroenLinks het voorstel van D66 niet gesteund. Het voorstel behartigt weliswaar de (financiële) belangen van Reeshofbewoners, maar laat consequenties voor het collectieve functioneren én verduurzaming van de warmtevoorziening, buiten beschouwing. In de ogen van GroenLinks dient de gemeentebeide belangen voor ogen te houden en om die reden geen steun te verlenen bij het aanzwengelen van een nieuwe rechtszaak over de – eerder betaalde – aansluitbijdrage van het warmtenet.