Nieuws

Luchtalarm

GroenLinks voert actie vóór betere luchtkwaliteit. Aan de Kwaadeindstraat -een van de 24 plaatsen in de Tilburgse binnenstad waar de kwaliteit van de lucht...

06 sep 2006 GroenLinks Tilburg

Lees meer
Nieuws

De behandeling van de armoedenota

Nu de subjectsubsidie door het rijk is afgeschaft is de fractie blij dat er door het college geld is gereserveerd voor participatiebevordering van minima. De...

06 sep 2006 webmaster Tilburg

Lees meer
Nieuws

GroenLinks is niet voor nog meer onderzoek naar de TWM

Een aantal partijen in Tilburg willen graag nog meer onderzoek laten verrichten naar de bedrijfsvoering van de Tilburgse Waterleiding Maatschappij. De...

06 sep 2006 webmaster Tilburg

Lees meer
Nieuws

Verhuizing GroenLinks

In het najaar gaat GroenLinks Tilburg in het pand aan de Nieuwlandstraat 39 een andere ruimte betrekken. De gehele benedenverdieping van het pand zal...

06 sep 2006 webmaster Tilburg

Lees meer
Nieuws

Nieuwland juli 2004

De nieuwe Nieuwland! Met o.a.: Perspectiefnota 2005-2008, Tilburgse Solidariteitsprijs 2004, Het na-detentiehuis, Pluche Plus, Duurzaam renoveren,...

06 sep 2006 webmaster Tilburg

Lees meer
Nieuws

Fractie GroenLinks is niet tevreden met concept-luchtkwaliteitsplan van het Tilburgse college

Het college van B&W bood een concept-luchtkwaliteitsplan aan. Tijdens de besprekingen van het masterplan Binnenstad en het TVVP (Tilburgs Verkeers-en...

06 sep 2006 webmaster Tilburg

Lees meer
Nieuws

Ledenvergadering

Op woensdag 17 november houdt GroenLinks in Tilburg de najaarsledenvergadering. Alle leden en andere geïnteresseerden zijn dan van harte welkom....

06 sep 2006 webmaster Tilburg

Lees meer
Nieuws

Duurzaam renoveren in Tilburg

In de afgelopen twee jaar is duurzaam renoveren binnen het college van burgemeester en wethouders slechts één keer aan de orde geweest aldus PvdA-wethouder...

06 sep 2006 webmaster Tilburg

Lees meer
Nieuws

Fietsvoorzieningen Station West blijken keihard nodig!

Fietsvoorzieningen Station West blijken keihard nodig! Op maandagmiddag 19 april bood GroenLinks Tilburg aan loco-burgemeester Aarts 353...

06 sep 2006 webmaster Tilburg

Lees meer
Nieuws

Behandeling beleidsbegroting 2006 voor GroenLinks een succes!

Er zullen subsidies worden verstrekt aan: Raz, de Muze en het Missionair Servicecentrum. Het budget voor jongereninitiatieven is verhoogd en er komt 600.000...

06 sep 2006 Fancy de Wit

Lees meer