Inleiding
Volgens de statistieken gaat het goed met een groot aantal Tilburgers, maar er is ook een ander verhaal: het verhaal van mensen die niet voelen dat de overheid er voor hen is. Ook deze Tilburgers moeten kunnen voelen dat het goed gaat met Tilburg.

Ook deze Tilburgers moeten de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Daarom brengen we de reeds ingezette aanpak om te werken vanuit vertrouwen en nabijheid nog een stap verder. GroenLinks Tilburg wil experimenten met de invoering van basisbanen. Omdat iedereen recht heeft op bestaanszekerheid.

Basisbanen
Er zijn heel veel taken in onze maatschappij die blijven liggen. Daar kunnen we werk van maken. Daarom wil GroenLinks dat de gemeente Tilburg investeert in basisbanen. De basisbaan is betaald werk met maatschappelijke meerwaarde. Het zijn daarmee banen die we extra toevoegen en die bestaand werk niet wegconcurreren. Het gaat om werkzaamheden die uiteindelijk ook de leefbaarheid van de wijken en dorpen van Tilburg ten goede komen.

Basisbanen kunnen daarbij in de praktijk concreet ingevuld worden als schoolconciërge, buurthuisbeheerder, een boodschappen- of klussendiensten of ondersteunende krachten in een verpleeghuis of op een andere plek in de zorg. De basisbanen kunnen gecreëerd worden door samen te werken met de Diamantgroep, zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en kennisinstellingen en bedrijven in de energietransitie.

Basisbanen, met minimumloon, kunnen daarbij perspectief bieden op meer bestaanszekerheid, meer participatie in de Tilburgse samenleving en meer sociaal welbevinden. Iedereen heeft het recht op zinvol en betaald werk dat aansluit bij de mogelijkheden en wensen en talenten. GroenLinks wil de basisbanen in Tilburg als pilot starten voor mensen die langdurig in de bijstand zitten, maar uiteindelijk zijn de basisbanen er voor iedereen.

Waarom gaan we dit doen
In Tilburg zijn er nog steeds inwoners die niet kunnen deelnemen aan een vorm van betaalde arbeid en die niet (of nog niet) in staat zijn om zelfstandig een eigen inkomen te verdienen. Voor deze groep zijn andere vormen van meedoen aan de maatschappij nodig. Een betaalde baan, levert zoveel meer op dan economische zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid. Het biedt kansen tot ontwikkeling, geeft structuur en draagt bij aan gezondheid en geluk. Investeren in werk voor iedereen maakt andere vraagstukken kleiner en het geluk van mensen groter.

Met de basisbaan creëren we werkgelegenheid voor Tilburgers die de stap naar de arbeidsmarkt (nog) of misschien wel helemaal niet kunnen maken. Betaalde werkzaamheden, met minder prestatiedruk, maar met maatschappelijke meerwaarde. Werkzaamheden die van betekenis zijn in de persoonlijke levenssfeer en levensgeluk van inwoners, voor wie het wordt verricht en door wie het uitvoert. Omdat iedere Tilburger recht heeft op bestaanszekerheid via zinvol en betaald werk dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden, belastbaarheid en wensen. Omdat iedereen recht heeft op Tilburgs geluk.

Meer lezen? 
Lees hier wat het wetenschappelijk bureau De Helling van GroenLinks schreef over basisbanen.