Fractievoorzitter Evelien Kostermans is blij met deze twee sterke en veelzijdige wethouderskandidaten en heeft er het volste vertrouwen in dat zij op basis van het akkoord dat op 2 juni wordt behandeld in de raad een mooie bijdrage kunnen gaan leveren om Tilburg nog groener, socialer en inclusiever te maken.

Hieronder vind je een overzicht van de kandidaat-wethouders.

Esmah

Esmah Lahlah

Lijsttrekker en wethouder Esmah Lahlah wordt voorgedragen als wethouder met de portefeuilles:

 • Werk en Arbeidsparticipatie
 • Maatschappelijke participatie
 • Bestaanszekerheid
 • Jeugd en Kansengelijkheid
 • Sociale Basis
 • Onderwijs en Kinderopvang
 • Taal- en laaggeletterdheid
 • Emancipatie, Diversiteit en Inclusie
 • Eerste locoburgemeester
 • Naast bovenstaande portefeuille wordt Esmah wijkwethouder van West (Het Wandelbos, De Blaak, De Reit, Zorgvlied en Het Zand), inclusief het project Kenniskwartier

Esmah Lahlah: “De afgelopen weken hebben we enorm hard gewerkt aan een nieuw akkoord voor de toekomst van Tilburg met een stevige impuls op thema's zoals bestaanszekerheid, jeugd en kansengelijkheid, inclusie, duurzaamheid, klimaat en groen.

Enorm veel zin om met het nieuwe team, de raad en de stad aan de slag te gaan. Samen Meer voor Elkaar.”

Rik Grashoff

Huidig GroenLinks wethouder Rik Grashoff wordt voorgedragen als wethouder met de portefeuilles:

 • Duurzaamheid en Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Ontwikkeling openbare ruimte
 • Groen en water in en om de stad
 • Natuur- en landschapsontwikkeling
 • Slimme, veilige en duurzame mobiliteit
 • Parkeren
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingswet
 • Grondzaken
 • Vijfde locoburgemeester

Naast bovenstaande portefeuille wordt Rik wijkwethouder van Noord (Quirijnstok, Stokhasselt, Heikant) en Binnenstad, inclusief de projecten Stadsforum en Koningswei en de stadsregionale parken Stadsbos013, Koningshoeven/Moerenburg en Park Pauwels.

Rik Grashoff: “Ik vind het ontzettend leuk om mijn wethouderschap voor Tilburg te kunnen voortzetten. Afgelopen jaar heb ik Tilburg leren kennen als een enorm boeiende, dynamische stad. Écht een top-stad.

Mijn persoonlijke levenssfeer maakt het helaas niet mogelijk om naar Tilburg te verhuizen. Maar net als ik afgelopen jaar heb laten zien, ga ik 100% voor Tilburg en ben ik 24x7 voor onze stad beschikbaar. Graag wil ik mijn bestuurlijke kwaliteit en gedrevenheid voor Tilburg blijven inzetten!”.

Rik volgde in februari 2021 vertrekkend wethouder Mario Jacobs op. Rik was wethouder op de portefeuilles: mobiliteit, groen, klimaatadaptatie en projecten als de ontwikkeling van het Stadsforum en stadsregionale parken Pauwels, Koningshoeven/Moerenburg en Stadsbos013.

Rik Grashoff