GroenLinks Tilburg is blij met de verruiming. ‘’Door de verruiming van de regels blijven we werken aan meer bestaanszekerheid en een sociale koers in de bijstand die uit gaat van vertrouwen, de menselijke maat voorop stelt en minder complexe regels heeft. In tijden dat kosten voor levensonderhoud stijgen en hoog zijn, moeten we Tilburgers met een bijstandsuitkering niet opzadelen met stress of zorgen wanneer ze een gift ontvangen’’, aldus raadslid Dwayne Heuvelmans.

Maximum bedrag
Voor alle inwoners met een bijstandsuitkering geldt een maximumbedrag aan giften. Het college stelt dit standaardbedrag vast. Sinds 2021 was dit 1.200 euro. De laatste jaren zijn de kosten van levensonderhoud flink gestegen. Met 1.800 euro blijft de gemeente Tilburg onder het belastingvrije bedrag en sluit de gemeente aan bij bedragen van andere gemeenten.

Ontvangt een inwoner meer giften dan het maximale bedrag, dan wordt het bedrag boven het maximum opgeteld bij het vermogen van de inwoner. Dit heeft meestal geen gevolgen voor de bijstandsuitkering. Behalve als het totale maximale vermogen daardoor te hoog wordt. Op dit moment is het maximale vermogen 7.605,00 euro voor alleenstaanden en 15.210,00 euro voor alleenstaande ouders of gehuwden.

Lees hier meer over de oproep en vragen die GroenLinks en PvdA eerder stelden en het besluit van de gemeente Tilburg:

GroenLinks en PvdA vragen aandacht voor verruiming giftenbeleid in bijstand | GroenLinks Tilburg

Giftengrens bijstand verhoogd naar 1.800 euro - Gemeente Tilburg