“ Kunst omdat het moet, voor iedereen omdat het kan! ”

Mijn band met Tilburg 
Ik heb hier de Havo gevolgd en mijn studies op het Conservatorium en ben daarna in de stad blijven hangen. Woon er vanaf 1985 en ben verknocht aan dit uit de kluiten gegroeide dorp. Vooral vanwege zijn rijke verenigingsleven op kunst en cultuurgebied en voor zijn rauwe karakter qua professionele kunsten. Maar ook om het saamhorigheidsgevoel. Tilburgers maken er samen wat van.

Hier sta ik voor 
Samen zorgen voor elkaar in een open en gastvrije stad. Dat vraagt om een eerlijke verdeling van al het moois wat onze stad te bieden heeft. Dat geldt voor welvaart, welzijn en welbevinden!

Ik ben er van overtuigd dat het overgrote deel van de mensen zichzelf niet bewust buiten onze maatschappij wil plaatsen. Ik geloof daarom in een overheid die zorgt voor zijn burgers, die een vangnet vormt en die mensen de kans biedt terug in hun eigen kracht te komen. Hier hoort ook bij dat iedere burger actief kan deelnemen aan alles wat er in onze prachtige stad gebeurt. Juist dat geeft uitzicht op een perspectief voor iedereen.

Het bruisend maken van onze stad is in dat licht iets waar we veel mensen bij kunnen en moeten betrekken. Ik zet mezelf daar graag voor in, of dat nu in de zalen van het monumentale Theaters Tilburg is of op de Heuvel bij het meezingen tijdens Kruikenstad in Koor; bij een straattheater evenement in winkelcentrum Heyhoef, of een concert in 013.

Hier sta ik als GroenLinkser voor
Een rijk kunst en cultuurklimaat, beginnend in de scholen en kindercentra met een goed cultuureducatie programma, via de talentontwikkeling buiten school naar onze kunstopleidingen en tot slot een professioneel kunstenaarsklimaat waar een eerlijke boterham verdiend kan worden.

Eerlijke kansen voor onze jongeren, zowel in het onderwijs als later op de arbeidsmarkt.

Een levendige stad waar voor iedereen wat te beleven valt.

Wetenswaardigheden 
De belangrijkste uitlaadklep is het schrijven van muziek. Naast vele arrangementen voor diverse orkesten en ensembles, componeert hij ook en wel in diverse stijlen. Zo componeerde Ron een aantal jaar geleden de muziek voor de musical Moordhoek (klassiek) en heeft hij recent de muziek voor zijn tweede musical Hier adem ik vrij (rock) geschreven. Daarnaast heeft hij ook plezier in het schrijven van een carnavalsnummer, getuige de kruikenkraker van 2020: Zot zen is zo gek nog nie. Ron is daarnaast betrokken bij stichting Textilium voor een duurzame ontwikkeling van onze aloude textielstad. Tot slot behoren fietsen, films kijken en koken in een kookclub ook tot zijn hobby’s.