groene gemeente

Groen Tilburg

We blijven ons inzetten voor een groenere en gezondere leefomgeving voor mens en dier. Daarvoor wil GroenLinks de natuur in en om de stad verder versterken, waaronder onze stadsregionale parken Landschapspark Pauwels, Stadsbos 013 en Moerenburg-Koningshoeven. We gaan voor schone en veilige manieren waarop we ons voortbewegen en geven ruim baan aan voetganger, fiets en openbaar vervoer. Dat is goed voor het klimaat, de luchtkwaliteit en onze gezondheid. We houden vast aan de ambitie om al in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn, waarin we al onze energie en warmte duurzaam opwekken, met een volledig circulaire economie om geen grondstoffen meer te verspillen. Dat doen we natuurlijk samen met de inwoners op een eerlijke, betaalbare en sociale manier.

sociale gemeente

Sociaal Tilburg

Bij zorg en welzijn staan de mensen centraal en houden zij zoveel mogelijk zelf de regie. Voorzieningen zijn dichtbij, laagdrempelig en van hoge kwaliteit. Alle inwoners moeten mee kunnen doen en bestaanszekerheid en ontwikkelkansen hebben. De gemeente blijft armoede actief bestrijden. Iedereen moet fijn kunnen wonen en werken in Tilburg. We zorgen voor meer, betaalbare en duurzame woningen. In de eigen buurt is er ook voldoende ruimte voor sport en bewegen. Ieder kind verdient een goede start. We hechten dan ook aan goede voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang. Onderwijs is hét middel om je kansen in het leven te vergroten. GroenLinks wil dat de gemeente een goede en betrouwbare partner van het onderwijs blijft en actief verbindingen blijft leggen met zorg, sport en cultuur.

open gemeente

Open Tilburg

Tilburg is voor GroenLinks een kleurrijke gemeente waar acceptatie en inclusiviteit voorop staan. Tegen discriminatie treden we stevig op. We blijven werken aan mondiaal bewustzijn, omdat wat we in Tilburg doen wereldwijd impact heeft. Een sterke kunst- en cultuursector is het zout in de pap, verrijkt iedere inwoner en is onmisbaar om Tilburg als vernieuwende cultuurstad te blijven profileren. Een plek waar Tilburgers zich vrij kunnen voelen, gaat hand in hand met een veilige stad en dorpen. Criminaliteit blijven we stevig bestrijden met zowel preventie als handhaving. We beschermen de privacy van onze inwoners. GroenLinks wil geen tweedeling in de samenleving. Iedereen moet zich gehoord voelen, mee kunnen praten en gelijke kansen en gelijke toegang tot voorzieningen hebben.